Tumblelog by Soup.io
 • MoHo
 • fbr
 • Andi
 • clifford
 • n0g
 • kyrah
 • fsbkiller
 • zem2
 • jackarma
 • datacop
 • shallow
 • roslyntune
 • wizard23
 • vautee
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • leyrer
 • guyver
 • alphabet
 • mazzo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

Reposted fromAgnya Agnya
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viamarkotna markotna
1596 6473 390
0842 159a 390
9342 0bb4 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaLabRatOr28 LabRatOr28
7239 5e38 390

Titis sent this pic two days ago. It relates with me in unspeakable ways.
(Dec 10 2017)
Reposted fromsenandika senandika viamarkotna markotna
9852 f585 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaMigotliwa Migotliwa
0591 5822 390
Reposted fromhagis hagis viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
5845 eb83 390
Reposted fromscorpix scorpix vianonecares nonecares
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 
7965 a303 390
Reposted frommrrru mrrru viajestemdeszczem jestemdeszczem
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Przyjaciółki są jak druga rodzina. Trzeba w nie wierzyć. Angażować się. Dbać o relacje. Odświeżać je. Próbować przejść przez życie, nie tracąc ich po drodze.
— Federico Moccia
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainnocencja innocencja

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viajestemdeszczem jestemdeszczem
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianiedoopisania niedoopisania
earthquake
Reposted fromFLIVVER FLIVVER viaNayu Nayu
8939 a02e 390
Reposted fromsosna sosna viaNayu Nayu
9519 240b 390
7111 7203 390
Reposted fromgruetze gruetze viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl